Näytä tuotteita alueittain

Autoklaavit

Höyryautoklaavit suurista malleista pöytä-autoklaaveihin.
Terveydenhuollon autoklaavit
Pakattujen ja avointen välineiden sterilointiin verkostohöyryllä ja/tai omalla sähköisellä höyrynkehittimellä. Käyttövalmiiksi toimitettuna EN285 mukaisilla syöttöveden esikäsittelylaitteilla.

Automaattiset sterilointi- ja testausohjelmat, tyypillisesti lämpötiloissa 121 – 134 °C, kuten:
• pakatut instrumentit,  erillispakattuina tai kontainereissa
• kumiohjelma,
• optiikka-ohjelma
• avosterilointi, pikaohjelma
• akkuohjelma
• Prion-ohjelma
• Testiohjelmat:
- Bowie& Dick testi
- Vuoto- eli tiiviystesti

Pöytäautoklaavit
Sterilointiin pakatuille ja avoimille välineille, varustettuna pika-ohjelmilla.

Matalalämpösterilaattorit
Lämpöherkkien tuotteiden sterilointiin plasmateknologialla. Tuote tulossa keväällä v. 2017.

Laboratorioautoklaavit
Analyysivälineiden, tuotantovälineiden, koeputkien ja liuosten sterilointiin erilaisissa laboratorioissa kuten, apteekeissa, tutkimuslaboratorioissa ja lääkevalmistuksessa.

cGMP/FDA autoklaavit
Lääketeollisuudelle, mikrobiolobiologisille yksiköille sekä puhaustilaolosuhteisiin. Decontaminointiautoklaavit tartuntavaarallisten jätteiden käsittelyyn.cGMP/FDA autoklaavit.


 
Lisätietoja

Desinfioivat huuhtelu- ja pesulaitteet

Huuhtelu- ja desinfiointiolaitteet  sairaala-, terveyskeskus- ja vanhainkotikäyttöön. 
Monipuolinen valikoima mikroprosessoriohjattuja desinfioivia huuhtelu- ja pesulaitteita sairaala-, terveyskeskus- ja vanhainkotikäyttöön. Laitteet on  tarkoitettu alusastioiden, virtsapullojen, pesuvatien, kaarimaljojen ym. sairaalavälineiden huuhteluun, pesuun ja desinfiointiin.
Lisätietoja

Fermenttorit

Fermenttorit ja erikoisventtiilit teollisuudelle ja tutkimukseen.
Fermenttorit ja erikoisventtiilit teollisuudelle ja tutkimukseen.

Laboratoriofermenttorit, in situ steriloitavat tai autoklavoitavat sekä suuret tuotantofermenttorit.
PC- NT pohjainen Paragon ohjelmistolla seurataan koko fermentointiprosessia. Useita fermenttoreita kytkettävissä toimimaan samalla ohjelmistolla.
Lisätietoja

Fotometriset mittalaitteet

Siirrettävä ja luotettava fotometrinen mittalaite.

Siirrettävä ja luotettava fotometrinen mittalaite.

Dit on helppokäyttöinen ja luotettava fotometrinen mittalaite vesilaitoksille, uimahalleille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, teollisuudelle, kiinteistöjen kunnossapidolle jne.

Nykyään tunnetut Alldos tuotteet ovat Grundfos tuotemerkkiä.

Lisätietoja

Happimittarit

Happimittarit happipitoisuuden jatkuvaan seurantaan sekä nopeaan ja tarkkaan mittaukseen veteen liuenneesta hapesta.
Hapen puutetta ei pysty huomaamaan ihmisaisteilla ja sen vuoksi se voi johtaa tajuttomuuteen, joka saattaa johtaa jopa ihmisen elimistön vakavaan vaurioitumiseen ja sitä kautta jopa kuolemaan.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että happipitoisuutta seurataan erinäisten työvaiheiden aikana mm.
 • Suljetuissa tiloissa tai kuilutarkastuksissa,
 • säiliöissä tai asennuksissa, jotka puhdistetaan jalokaasuilla (esim. typpi) huollon tai korjauksen jälkeen,
 • avotulella suoritettavan valun tai lämmityksen aikana,
 • lähellä ilmanvaihtoaukkoja tai juotospillejä,
 • putkistokaasujen tyhjennyksissä,
 • nesteytettyjen kaasujen haihduttamisessa.
Kaasumittari Ex-tec ® GM 4 antaa mahdollisuuden kaasujen seurantaan.

Huom! Monessa tapauksessa pelkkä hapenmittaus ei takaa turvallisia työskentelyolosuhteita. Muita todettavia suureita ovat esim. metaani, hiilidioksidi, häkä ja erityisesti rikkivety joka voi olla terveydelle hyvinkin vaarallista jopa normaalissa ulkoilmassa. Näiden pitoisuuksien todentamiseen Kaikolta löytyy useamman kaasutyypin varoitus- ja mittalaitteita.

 
Lisätietoja

Indikaattorit ja testit pesutehon todentamiseen

Indikaattorit ja testit pesutehon todentamiseen.
Pesutehon indikattoreilla todennetaan ja analysoidaan pesu- ja desinfektikoneiden pesuteho luotettavasti ja puolueettomasti.

- Instrumenttipesukoneille
- Skooppikoneille
- Ultraäänipesukoneille
- Pyyhkäisytestit verijäämien havaitsemiseen
Lisätietoja

Indikaattorit sterilointitehon tarkkailuun

Indikaattorit sterilointitehon todentamiseen.
Palveluumme sisältyvät menetelmät, tarvikkeet ja laitteistot, joiden avulla voidaan varmistaa ja kontrolloida sterilaattoreiden mikrobien tuhoamiskyky. Tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman viljelypalvelun!

Bowie-Dick -testit on tarkoitettu esityhjiöllisen autoklaavin ilmanpoistokyvyn, laitteen tiiveyden ja osin höyryn laadun tarkastamiseen. Bowie-Dick testi tehdään ennen varsinaisia sterilointiajoja joka aamu, kun laitetta käytetään.

Kemiallisia indikaattoreita on omansa kutakin sterilointimenetelmää varten. Standardissa EN ISO 11140-1 kemialliset indikaattorit on jaettu kuuteen eri luokkaan, sen mukaan, kuinka moneen steriloitumiseen vaikuttavaan tekijään indikaattori reagoi.

Helix-testit on kehitetty vaikeimmin steriloituvien onteloisten tuotteiden sterilointiprosessin valvontaan - tämä testimetodi testaa kuinka hyvin steriloinnin väliaine pääsee ohuisiin, vaikeimmin steriloituviin onteloihin ja varmistaa siten sterilointiprosessin kyvyn steriloida onkaloita.
 • Heli-Check on kertakäyttöinen soveltuu kaiken kokoisille, B-luokan autoklaavin vaatimustason täyttäville autoklaaveille.
 • Monikäyttöinen HeliPac -testilaite soveltuu suurille, yli 60 litraisille höyrysterilaattoreille.
Biologiset indikaattorit jotka ovat tarkoitettu höyrysterilointiin, käytetään geobacillus (bacillus) stearothermophilus -itiöitä. Biologiset indikaattorit soveltuvat laitteen toimintakunnon tarkistamiseen 1-4 kertaa vuodessa, sekä aina huollon ja validoinnin yhteydessä. Mikäli autoklaaville ei tehdä Bowie-Dick -testiä, tulee biologisia indikaattoreita käyttää kuukausittain.
Steriloinnin jälkeen itiöämpullit viljellään ja näin tarkistetaan, ovatko itiöt tuhoutuneet steriloinnissa. Biologiset indikaattorimme soveltuvat useimpiin inkubaattoreihin.
Lisätietoja

Infrapuna- ja lämpömittarit

Nopeat ja monipuoliset infrapuna- ja lämpömittarit
Nopea ja monipuolinen Infrapunalämpömittari 830 T1/T2, jossa kosketukseton mittaus laserkohdistimella.

Ir-lämpömittari 825 T2/T4 on nopea ja luotettava Infrapunalämpötilamittari hälytyksellä ja laserkohdistimella.
Lisätietoja

Inkubaattorit

Inkubaattori Ez Test biologisten indikaattoreiden viljelyyn.
Inkubaattorit Ez Test biologisten indikaattoreiden viljelyyn.
Erikseen toimitettavat biologiset indikaattoriampullit sisältävät itiöitä, jotka alkavat kasvamaan inkubaattorissa, mikäli autoklaavissa vallitsevat sterilointiolosuhteet eivät ole oikeat.

MesaLabs Inc. myöntää laitteille 1 vuoden takuun.

Laitteet ovat CE merkittyjä ja kalibroitu valmistajan toimesta.

 
Lisätietoja

Juomavedenjäähdyttimet

Vesijohtoon liitettävästä Zerica mallistostamme löydät sopivan juomavedenjäähdyttimen, jolla saat heti raikasta vettä ilman vesipullojen vaihtoja.
Kannettu vesi on kallista! Vesijohtovesi on jatkuvasti terveysviranomaisten tarkan valvonnan alaisuudessa. Zerica juomavedenjäähdyttimet on erittäin helppo asentaa, tarvitaan vain vesi- ja sähköliitäntä, ja joissain malleissa viemäröinti.

Zerica P vesijohtoverkkoon liitettävä juomavedenjäähdytin. Soveltuu erinomaisesti esim. teollisuuskäyttöön.

Zerica Futura 90 & 81 & 80 ja QC 4-SC teho-aktiivihiilisuodattimella saat raikasta "lähdevettä" lähellesi. Soveltuu esim. hotellien auloihin ja muihin asiakastiloihin.

Zerica Refresh U sopii mainiosti myös kotikäyttöön ja työpaikkojen pienoiskeittiöihin. Zerica Refresh C sopivat mm. kahviloihin, ruokaloihin, ravintoloihin jne.

 
Lisätietoja

Jäähdytystornit

Jäähdytystornit tehokkaaseen ja taloudelliseen veden jäähdytykseen.
Jäähdytystorni on laite, jolla voidaan jäähdyttää prosesseissa lämmennyt vesi haihduttamalla osa vedestä ilmaan. Tämä tapahtuu siten, että kiertovesi johdetaan tornin sisässä olevaan haihdutuskennostoon. Haihdutuskennostossa vesi joutuu tekemisiin torniin puhaltimen avulla johdetun ilman kanssa, joka aikaan saa haihtumisen.
 • Laajoista mallivaihtoehdoista löytyy aina paras ratkaisu kuhunkin sovellukseen
 • Valikoimamme kattaa mallit aina teollisuuden isoista, koottavista jäähdytystorneista pieniin pakettimallisiin jäähdytystorneihin asti
 • Jäähdytystornien toiminnan laskennallinen mitoittaminen kuuluu aina asiakkaillemme tarjottavaan kokonaisuuteen
 • Useita eri materiaalivaihtoehtoja
 • Huollon- ja tarkastustoimenpiteiden helppous on otettu huomioon suunnittelussa
 • Tornien rakenteet ja materiaalit ovat suunniteltu ja valittu pitkän käyttöiän takaamiseksi    
Lisätietoja

Kaasunhaistajat

Kaasunhaistajat kaasulinjoista ja -laitteista vastaaville henkilöille.

Snooper Mini kaasunhaistaja kaasulinjoista ja -laitteista vastaaville henkilöille. Laite on pienikokoinen ja soveltuu käytettäväksi talojen sisäisiinkin kohteisiin.

Multitec 520 kaasunhaistaja jopa kuuden eri kaasun mittaukseen. Soveltuu erityisesti kohteisiin joissa kaasuvaara, esim. viemärikaivot. Turvallisuus huippuluokkaa; sisäisellä pumpulla varustettu kaasunhaistaja. Tätä ominaisuutta ei löydy markkinoilla olevista halvemmista malleista. laitteeseen voi lisätä pitkän letkun kaasun imua varten viemäristä ennen viemäriin menoa.

Lisätietoja

Kaivonkannen nostolaitteet

Työväline kiinni juuttuneen kaivonkannen, vesipostin ja muiden metallikansien irrottamiseen ja nostamiseen.
Työväline kiinni juuttuneen kaivonkannen, vesipostin ja muiden metallikansien irrottamiseen ja nostamiseen. Saatavissa magneettinen- tai vasaramallinen nostolaite.
Lisätietoja

Kattiloiden tulitorvet

Laadukkaat saksalaiset mittatilaustyönä valmistettavat tulitorvet.

Tulitorvet ovat kattiloiden yksiä kovimmille joutuvia komponentteja. Toimitamme Saksassa mittatilaustyönä valmistettavia poimutettuja tulitorvia.

 

Lisätietoja

Kemikaalit

Kemikaaleja esim. vesilaitoksille, uima-altaille ja jäähdytysjärjestelmiin.
Kemikaaleja esim. vesilaitoksille, uima-altaille ja jäähdytysjärjestelmiin.

Kysy lisää myynnistä, puh. (09) 684 1010.
Lisätietoja

Kemikalointi

Kemikalointilaitteet pitävät sisällään annostelupumput, kaasun- ja kuivasyöton annotelulaitteet ja mittaus- ja säätölaitteet.
Pääosaa kemikaloinnissa näyttelee annostelupumput, joiden avulla toteutetaan tarkkaa annostusta vaihtelevissa vastapaineissa. Annostuspumppujen digitaaliohjatut mittarit ovat luotettavia ja tarkkatoimintaisia.

Useiden pumppujen ohjausvalikot ovat suomenkielisiä ja helppokäytöisiä. Kaiko Oy:n kokonaisosaaminen annostelujärjestelmissä takaa tarkan ja onnistuneen annosteluprosessin.

ANNOSTELUPUMPUT
Kalvopumput
Tyyppi, tuottoalue, maksimipaine
DMI, 0,3 - 18 l/h, 16 bar
DDI 209, 0,04 - 20 l/h, 16 bar
DMX 221, 4 - 115 l/h, 10 bar
DMX 226, 40 - 2 * 800 l/h, 10 bar
DMX 227, 430 - 2 * 4000 l/h, 5 bar
     
Mäntäkalvopumput
Tyyppi, tuottoalue, maksimipaine
Series DMH 250, 2,2 - 2 * 1150 l/h, 25 bar
Series DMH 280, 1,3 - 2 * 220 l/h, 200 bar

KLOORIKAASULAITTEET:
(Alla kaasun annostelulaitteiden käytettävissä olevat kaasut sekä maksimiannostelu)

Alipaineannostelulaitteet
Tyyppi, aine, max. annostelu
VGB-103, Cl2, 2 kg/h
VGA-111; Cl2, NH3, SO2, CO2; 4 kg/h
VGA-117; Cl2, NH3, SO2, CO2; 10 kg/h
VGS-117; Cl2, NH3, SO2, CO2; 200 kg/h
     
Klooridioksidilaitos
Tyyppi, aine, annostelu
OCD-164, HCl/NaClO2 (laimea), 0,03 - 2 kg/h
OCC-164, HCl/NaClO2 (vahva), 0,15 - 10 kg/h
OCG-166, HCl/NaClO2 (laimea), 750 - 10 kg/h
Lisätietoja

Kertakäyttöinstrumentit

Laadukkaat kertakäyttöinstrumentit.
 

Saatavana yksittäisiä instrumentteja sekä erilaisia valmiita toimenpidesettejä. Kaikissa tuotteissa on CE-merkintä.

Kaikissa kertakäyttöinstrumentti tuotepakkauksissa ja jakelupakkauksissa on GS1 viivakoodi logistiikan ja tilauksen helpottamiseksi. Kertakäyttöinstrumentit  on pakattu siten, että ne on helposti otettavissa yksittäin jakelupakkauksesta.
 
Käyttökohteita mm.

 • kotisairaanhoito
 • työterveyshuolto
 • pienklinikat
 • ambulanssit
 • päivystys
 • muut liikkuvat ensiapuryhmät
Lisätietoja

Kompressorit

Laaja kompressorivalikoima eri toimijoiden tarpeisiin.

Kaiko-LMF kompressorit edustavat Itävaltalaista laatua. Kompressorivalikoimamme kattaa Öljy- ja jalostusteollisuuden, liikenteen maakaasut sekä muiden teollisten toimijoiden tarpeet.
 

 • Mäntäkompressorit
 • Ruuvikompressorit
 • Ilma- ja nestejäähdytteiset mallit
Lisätietoja

Kuumailmakaapit

Kuumailmakaapit varusteineen kaikkiin sterilointitarkoituksiin.
Kuumailmakaapit varusteineen kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Kuumailmakaapit
Sairaaloille, terveyskeskuksille sekä hammashuoltoon. Lääke- ja biotekniseen teollisuuteen cGMP/FPA Class 100 kuumailmakaapit sterilointiin ja depyrogenointiin.
Lisätietoja

Kuumasaumaajat

Jatkuvatoimiset kuumasaumaajat ergonomiseen työskentelyyn.
Jatkuvatoimiset kuumasaumaajat ergonomiseen työskentelyyn. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja pienikokoisia. Lämmitysaika vain 1 minuutti. Erillistä liukutyötasoa ei tarvita.

Kuumasaumaajan saumanlujuutta voidaan testata erillisellä indikaattorilla ja testi tulisi tehdä joka aamu ennen laitteen käyttöön ottoa.
Lisätietoja

Lauhduttimien ja putkilämmönvaihtimien puhdistusratkaisut

Ainutlaatuinen Kaiko-Taprogge puhdistusjärjestelmä lauhduttimien sisäputkille, tuottaen suurempaa jäähdytystehoa höyrylle.

Voimalaitoksen höyryturbiinin optimaalinen toiminta vaatii aina tehokkaasti toimivan lauhduttimen. Ainutlaatuinen Kaiko-Taprogge puhdistusjärjestelmä pitää lauhduttimien sisäputkien pinnat puhtaina väliaineen mukana tuomista kiinteistä epäpuhtauksista tarjoten suurempaa jäähdytystehoa höyrylle.
 
Kysy myös jäähdytysveden mekaanisia esisuodattimiamme!
 

Lisätietoja

Lämpö-, kuivaus- ja viljelykaapit

Lämpö-, kuivaus- ja viljelykaapit lämmittämiseen, kuivaukseen ja sterilointiin.
Tuotevalikoimasta löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivat lämpö-, kuivaus- ja viljelykaapit. Laitteet ovat saksalaista MMM Medcenter laatua!

Ecocell - Lämmittämiseen ja kuivaukseen, luonnollinen ilmankierto
Durocell - Lämmittämiseen ja kuivaukseen, luonnollinen ilmankierto, aggressiivisia aineita kestävä kammion sisäpinta
Venticell - Tehokkaaseen kuivaukseen, koneellinen ilmankierto
Stericell - Sterilointiin, lämmittämiseen ja kuivaukseen, koneellinen ilmankierto
Vacucell - Lämpöherkkien, hapettavien tai helposti hajoavien materiaalien kuivaukseen (tyhjiö)
FOD Class 100 - Lämpökaapit kuumailmasterilointiin ja depyrogenointiin.

Incucell - Inkubaattori viljelyyn
Friocell - Inkubaattori jäähdytyksellä
Climacell - Inkubaattori jäähdytyksellä ja kontrolloidulla ilmankosteudella
CO2Cell - CO2 -olosuhdekaappi
Lisätietoja

Massat


Akdolit-, Hydro-Anthrasit- ja Magno vedenkäsittelymassat
Luonnolliset vedenparantajat!

Oikean massan, raekoon ja määrän valinta eri kohteisiin on riippuvainen raakaveden laadusta, suodatusnopeudesta, suodattimen rakenteesta, putkivastuksista sekä käsitellyn veden laatutavoitteista. 

Suosittelemme aina yhteydenottoa toimittajaan ennen tilaamista.
Lisätietoja

Metallinetsintälaitteet

Uuden sukupolven ferromagneettisten materiaalien paljastin.
Ferrotec FT10 magnetometri paikantaa ferromagneettiset materiaalit nopeasti, kätevästi ja tarkasti.

M130 elektroninen metallinilmaisin jakeluverkostossa olevien esineiden löytämiseksi.
Lisätietoja

Pastörointilaitteet

Äidinmaidon pastörointilaitteet ja-tarvikkeet.
Pastörointilaitteet ja äidinmaitopullot.
Pastörointilaitteilla pastöroidaan äidinmaito lasi- ja muovipulloissa upotettuina. Ohjelmiston avulla ohjelmien kulku on rekisteröitävissä tietokoneelle.

-Pastörointilaitteet
-Pullot, tutit, ja muut tarvikkeet
-Sinetöintilaitteet
Lisätietoja

Pesu- ja desinfektioaineet

Tehokkaat pesu- ja desinfektioaineet koneelliseen pesuun, desinfiointiin ja välineistön hoitoon.
Remsgoldin tehokkaat pesuaineet instrumenttien, laboratorion lasitavaroiden, muovipullojen, anestesiavälineiden, eläinhäkkien, korien sekä teollisuuskomponenttien koneelliseen pesuun, desinfiointiin ja välineistön hoitoon.
Lisätietoja

Pesu- ja desinfektiolaitteet ja järjestelmät

Pesu- ja desinfektiolaitteet ja järjestelmät varusteineen kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Pesu- ja desinfektiolaitteet ja järjestelmät varusteineen kaikkiin käyttötarkoituksiin, mm. instrumenteille ja sairaalavälineille, endoskoopeille, laboratoriovälineille, hammashuoltoon ja teollisuuden laboratorioihin.
 • Järjestelmät ja pesukoneet sairaaloille, hammashuoltoon ja laboratorioihin.
 • Sonorex ja Sonomic ultraäänipesukoneet ammattikäyttöön tuotannossa, terveydenhoidossa, laboratorioissa, korualalla ja muussa teollisuudessa.
 • Endoskooppien huolto kaikille tunnetuille endoskoopeille.
 • cGMP/FPA teollisuuspesukoneet.
 • Höyrypesurit lääkinnällisten instrumenttien tehokkaaseen ja kemikaalivapaaseen puhdistukseen.
 • Pesuharjat välinehuoltoon. Korkealuokkaisista materiaaleista valmistetut CE-merkityt kestävät harjat.
 • Puhdistusaineet välinehuoltoon. Instrumenttien käsittelyyn CE-merkitty puhdistusaine.

Kysy lisää pesu- ja desinfektiolaitteista ja järjestelmistä:
Anniina Raita
040 524 2334

Kysy lisää pesuharjoista ja puhdistusaineista:
Taina Kunnasluoto
040 486 3402
 
Lisätietoja

Piensuodattimet

Piensuodattimet pienille virtausmäärille.
Piensuodattimet on tarkoitettu pienille virtausmäärille joko käytettynä erillis- tai prosessisuodattimien esisuodattimina. Piensuodattimet sopivat niin talotekniikan, teollisuuden kuin sairaalateknisiin sovelluksiin.
 • Aqua-Cleer Slim hanakohtaiseen juomaveden valmistukseen.
 • Automaattiset massasuodattimet useiden vedessä olevien haittatekijöiden poistamiseen.
 • FLG/FG Patruunasuodattimet ovat pieniä putkistoon sijoitettavia suodattimia vaihdettavalla patruunalla.
 • In-line lianerottimet vedelle, öljylle, ilmalle ja kaasulle.
 • Kaibag pussisuodattimet
 • Kaifil patruunasuodattimet vaativiin olosuhteisiin.
 • Kaisep separaattorit eri aineosien erottamiseen.
 • Matrix HE-sarjan suodattimet ja vedenpehmentimet ammattilaiskäyttöön. Uusi älykäs tekniikka takaa entistäkin helpomman käytön.
 • Medallist-sarjan vedenpehmentimet suojaavat tehokkaasti putkistoja, pesukoneita ym. laitteita vedenkovuuden aiheuttamilta kalkkikerrostumilta.
 • Mekaaniset ilmanpoistimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille.
 • Mekaaniset vastavirtahuuhdeltavat suodattimet mekaanisten ongelmien poistamiseen.
 • Mekaaniset vastavirtahuuhdeltavat suodattimet kuumalle vedelle.
 • Putkisuojat huuhdeltavat lianerottimet vedelle, öljylle, ilmalle ja kaasulle.
 • QC 4-SC Irtopintasuodattimien käsittelemä vesi pysyy jatkuvasti täysin puhtaana suodattimen kapasiteetin loppuun asti.
 • Radonet radonin erottimet vedelle.
 • Rondomat HW/Z vedenpehmennyssuodattimet kuumana käsiteltävän veden käsittelyyn.
 • Strain-O-Matic 595 painesiiviläsuodattimet mekaanisten epäpuhtauksien poistamiseen.
 • Vankkarakenteiset siiviläsuodattimet soveltuvat esim. sivuvirtasuodattimiksi putkistoihin, jotka voidaan sulkea puhdistuksen ajaksi.
Lisätietoja

Pinnankorkeusmittarit

Käsikäyttöinen pinnankorkeusmittari.
Käsikäyttöinen pinnankorkeusmittari. Sondi soveltuu 20 ja 30 metrin mittauskohteisiin ja ilmaisee vedenkorkeuden. Sondin saavuttaessa vedenkorkeuden pienjännitteinen sähkövirta käynnistää kaksi erittäin kirkkasta punaista led-valoa.
Lisätietoja

Prosessisuodattimet

Prosessisuodattimet suurempien vesimäärien käsittelyyn.
Prosessisuodattimet ovat yleensä isompien vesimäärien käsittelyyn tarkoitetuja laitteita. Prosessisuodattimilla voidaan vaikuttaa mekaanisen epäpuhtauksien poistamiseen, lisäksi niillä voidaan vaikuttaa kemialliseen sisältöön joko osittain vai kokonaan suolapitoisuutta poistamalla. Prosessisuodattimissa on bakteerien poistoon soveltuvia ratkaisuja.
 • AH(A) Neutralointisuodattimet pienille ja keskisuurille vedenottamoille.
 • AHF Kaksoisneutralointisuodattimet turvalliseen neutralointiin.
 • Aqua-Cleer MFP/4 käänteisosmoosilaitteet suolojen poistoon vedestä.
 • Aqua-sarja, luotettavat välinehuollon vedenkäsittelypaketit.
 • Biologinen kaksoisuodattimet raudan ja mangaanin poistoon.
 • DEM(A) monikerrossuodattimet.
 • Deyolit erillisioninvaihtimet kattaa vaativimmatkin ioninvaihto sovellukset.
 • E-sarja käänteisosmoosilaitteet.
 • Hi-Flo 9 Automaattiset massasuodattimet useiden vedessä olevien haittatekijöisen poistoon, ammattimaiseen käyttöön.
 • JK-LH ja JK-LK raudan- ja mangaanin poistosuodattimet.
 • K(A) aktiivihiilisuodattimet haju- maku- ja värivirheiden sekä kloorin poistoon.
 • Kai-Jet laminaarisuodattimet.
 • Käänteisosmoosilaitteet suolojen poistoon vedestä.
 • MAP Siiviläsuodatin, automaattinen.
 • Raudan- ja mangaanin poistosuodattimet kaivovesistä.
 • Refill vaihtopatruunasuodattimet pienkäyttöön sekä vähäistä kulutusta vaativiin kohteisiin.

 

Lisätietoja

Puhtaanhyörynkehittimet

Puhtaanhöyrynkehittimet höyrysterilointiin.
Puhtaanhöyrynkehittimet erilaisiin sterilointitarkoituksiin. Puhtaanhöyrynkehittimet tuottavat kuivaa steriiliä ja pyrogeenivapaata höyryä.

 • Tuotto 40 - 3000 l/h (3 bar)
 • Lämmitys sähköllä tai höyryllä
 • Tasainen tuotetun höyryn paine
 • Pieni energian kulutus
Lisätietoja

Pumput

Uppopumput patentoidulla kelluvalla juoksupyörä ratkaisulla takaavat pumpulle pitkän käyttöiän vaativissakin pumppausolosuhteissa.
KAIKO FP4 uppopumpun patentoitu kelluva juoksupyörä ratkaisu takaa pumpulle pitkän käyttöiän vaativissakin pumppausolosuhteissa.

Toiminta:
Tuotto: 21 m³/h asti
Nostokorkeus: max. 360 m
Lämpötila: max. 30 ˚C
Hiekkapitoisuus: max. 185 g/m³
Moottoriteho: max 7,5 kW
Käynnistyksiä/h: max. 15 kpl
Vedenkorkeus imuaukon yläpuolella: min. 1 m

KAIKO AP6 uppopumpun patentoitu juoksupyörä ratkaisu takaa pumpulle pitkän käyttöiän vaativissakin pumppausolosuhteissa.

Toiminta:
Tuotto: 66 m³/h asti
Nostokorkeus: max. 700 m
Lämpötila: max. 30 ˚C
Hiekkapitoisuus: max. 40 g/m³
Moottoriteho: max. 45 kW
Käynnistyksiä/h: max. 15 kpl
Vedenkorkeus imuaukon yläpuolella: min. 1 m
Lisätietoja

Putkenlitistin

Putkenlitistin paineen alaisiin taloussulkuihin, vuotokohtien korjaukseen ja uusien liitostöiden suorituksiin.

Työ voidaan suorittaa paineenalaisena ja asennuskohteet pysyvät kuivina. Säästät työ- ja koneaikaa. Putkenlitistintä voidaan käyttää kaikkialla missä muoviputki on näkyvissä.

Lisätietoja

Putkensulkijat

Putkensulkijat soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin, putkistojen ja viemäreiden tilapäiseen sulkemiseen nopeasti, tiiviisti ja tehokkaasti.
Putkensulkijat soveltuvat moniin eri käyttötarkoituksiin. Putkistojen ja viemäreiden  tilapäiseen sulkemiseen nopeasti, tiiviisti ja tehokkaasti. 

Mallistostamme löytyy useita erikokoja. Nopea ja helppo asenteisia.
Lisätietoja

Rasvanerottimet

Tukkeutuuko viemärinne rasvoista ja öljyistä?

Rasvanerotin poistaa rasvat ja öljyt viemärivedestä automaattisesti.
 
Tukkeutuuko viemärinne rasvoista ja öljyistä?

Rasvanerotin poistaa rasvat ja öljyt viemärivedestä automaattisesti.

Käyttökohteita mm. ravintolat, pikaruokaketjut, pizzeriat, ruokakaupat.

Rasvanerotin on helppo asentaa ja huoltaa, se poistaa rasvan automaattisesti. Tilaa säästävä, ruostumaton rakenne. 24-h vuorokausikello.

Saatavana myös alustan kanssa.
Lisätietoja

Siilot & tuhkan- ja lietteenkäsittely

Laadukkaat lietesiilot sekä lietteen kuljetus-ja purkainlaitteistot.

Toimitamme Ruotsalaisen Saxwerkin valmistamia lietesiiloja, sekä lietteen kuljetus- ja purkainlaitteistoja.
Valikoimastamme löytyy myös:

 • Tuhkan ja kuonan käsittely
 • Kuljetinlattiat
 • Lietepalkeet siilon ja auton väliin
Lisätietoja

Suuttimet

Pohjasuuttimet varmistavat suodattimien pitkäaikaisen toiminnan.
Valikoimassamme löytyy kattava valikoima pohjasuuttimia eri käyttötarkotuksiin. Suuttimet ovat mekaanisesti kestäviä, joilla on hyvä paineen, paineiskujen, kemikaalien ja lämpötilan kestävyys.

Erinomaiset virtausominaisuudet pienellä painehäiviöllä. Pohjasuuttimissa on monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet ja pitkä käyttöikä.
Lisätietoja

Sykehuuhtelulaitteet

Sykehuuhtelulaite uusien ja vanhojen vesijohtolinjojen huuhteluun ja desinfiointiin sekä patteriverkostojen ja lattialämmitysputkistojen huuhteluun.
EU-NORMIN DIN 1988 mukaan, uudet talousvesilinjat on huuhdeltava kyseisen normin mukaisella menetelmällä.

Sykehuuhtelu on jaksottainen, voimakas vesi/ilmaseos, jolla irrotetaan tehokkaasti vesijohtoverkoston epäpuhtaudet. Sykehuuhtelu on huomioitu useimmissa rakennuskohteissa jo suunnitteluvaiheessa. Sykehuuhtelulla varmistetaan, että laitteistot toimivat alusta lähtien moitteettomasti.
Lisätietoja

Tislaimet

Tislaimet korkealaatuista vettä vaativiin käyttötarkoituksiin.
Tislaimet tuottavat korkealaatuista vettä vaativiin käyttötarkoituksiin. Tuotevalikoimaamme kuuluvat SEV-laboratoriotislaimet, Compact- ja BD-termokompressoritislaimet sekä MPV-monivaihetislaimet.
 • Tuotto 5 - 6000 l/h
 • Lämmitys sähköllä tai höyryllä
 • Tuotettu vesi on steriiliä ja pyrogeenivapaata, johtokyky 0,1-0,5 µS/cm
 • Pieni energian kulutus
 • Tilaa säästävien rakenneratkaisujen ansiosta laitteistot pienikokoisia
Lisätietoja

Toiminnanohjausjärjestelmä

EcoSoft toiminnanohjausjärjestelmä.
Kokonaiskonsepti välineiden huoltoon ja käytön hallintaan.
EcoSoft on tietokonepohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka kytkee koko välinehuoltoprosessiin ja välinehuollon palveluita käyttävät yksiköt yhteen.

Järjestelmän avulla tiedetään missä kukin instrumentti ja väline sijaitsevat ja miten ne on huollettu.

EcoSoft tietokannassa on kaikki asiakkaan välinehuoltoa tarvitsevat välineet ja niiden huolto sekä koko elinkaari ovat reaaliaikaisessa seurannassa.

Suomenkielinen ohjelma ja käyttäjäystävällinen liittymä tekevät käyttöönoton helpoksi. All-in-one konsepti mahdollistaa ohjelmiston hankinnan siten, että siihen ei toimintojen ja tarpeiden lisääntyessä tarvitse hankkia kalliita lisämoduuleita, kaikki tarvittava on jo perusmoduulissa.

Välinehuollossa järjestelmään kytketään laitteistot ja koko prosessi. Viivakoodilukijan avulla tunnistetaan saapuvat ja lähtevät tuotteet. Järjestelmä mahdollistaa viivakoodin, datamatriisin tai sirukorttien käytön. Koko palveluprosessi taltioituu tietokantaan, joten laitteiden prosessitiedot on samalla arkistoitu.
Lisätietoja

Uima-allaslaitteet

Puhdistusmenetelmät sekä pumput, suodattimet ja allasvarusteet uima-altaille.
Uima-allassuodattimissa on lujitemuovinen ruostumaton rakenne jonka maksimi käyttöpaine on 1,5 bar.

Uima-allaspumput ovat itseimeviä keskipakopumppuja jotka soveltuvat sekä porealtaiden että tavallisten uima-altaiden kiertopumpuiksi.

Pool filter -monikerrossuodattimilla (kolme suodattavaa kerrosta) saavutetaan etuja, jotka osoittavat sen paremmuuden tavanomaisiin hiekkasuodattimiin verrattuna

Chlorominaattori on fotokemiallinen puhdistusmenetelmä, joka toimii sitoutuneen kloorin hajottajana uimahallien vesissä. Sitoutuneen kloorin määrää seurataan mielenkiinnolla, koska monissa uimahalleissa on vaikea pysyä sallitussa arvossa < 0,4 mg/l.

 
Lisätietoja

UV-Vedenkäsittelylaitteet

UV-sterilaattorit veden desinfiointiin.

UV-sterilaattorit ovat tarkoitettu veden desinfiointiin. Desinfiointi ilman kemikaaleja. Osaamme myös vaativat teollisuus- ja laboratoriosovellukset.
 
Lisätietoja

Veden kovuuden mittalaitteet

Veden kovuuden mittausyksiköt.
T-21 jatkuva näyttöinen kovuuden mittausyksikkö mittaa veden kovuuden reaaliajassa ja näyttää sen haluamassasi mittayksikössä.
Lisätietoja

Venttiilit

Vesimittariventtiilit luontevaksi osaksi rakennuksen talotekniikkaa,
oli kyseessä omakotitalo, kerrostalo tai teollisuuslaitos.
Vesimittariventtiilit voit liittää luontevaksi osaksi rakennuksen talotekniikkaa, oli kyseessä omakotitalo, kerrostalo tai teollisuuslaitos. Venttiilin kuulatoiminen sulku pitää varmasti vedet halutulla puolella.

KFR –venttiili, kaksi venttiiliä yhden hinnalla. Venttiili sulkeutuu äänettömästi pehmeän kumitiivisteen ansiosta. Se varmistaa myös venttiilin tiiviyden.

CD-kartiotakaiskuventtiili on laippojen väliin asennettava venttiili.

KK-Paineenalennusventtiili painemittarilla. Säästää vettä ja suojaa putkistoja.
Lisätietoja

Vesiasemat

Kaiko vesiasemat soveltuvat erinomaisesti kloorauksien, putkivuotojen ja saneerauksien yhteydessä turvaamaan puhtaan veden saannin kotitalouksille. Vesiasemat soveltuvat myös erilaisiin tapahtumiin.
Vesiasemat soveltuvat erinomaisesti kloorauksien, putkivuotojen ja saneerauksien yhteydessä turvaamaan puhtaan veden saannin kotitalouksille.

Vesiasemat sovelutvat myös  erilaisiin tapahtumiin joissa veden saati suurille joukoille on välttämätön, esim. urheilutapahtumat ja vesilaitosten pr-tapahtumat.

Lisätietoja

Vesiseinät

Kumioidusta kankaasta valmistetut erikoisrakenteiset vesiseinät tulvan torjuntaan.
Vesiseinä on kumioidusta kankaasta valmistettu erikoisrakenteinen ”säkki”, jota käytetään tulvan torjuntaan aina 0,8 metriin asti.

Käytetty EPDM-kumi kestää erittäin hyvin säänvaihteluja sekä UV säteilyä.
Lisätietoja

Viemärikaivon tuuletusjärjestelmät

Tuuletusjärjestelmällä varmistat turvallisen huoltokäynnin viemärikaivossa. 
Kaasut ulos ja raitis ilma sisään!

Tuuletusjärjestelmällä varmistat turvallisen huoltokäynnin viemärikaivossa.

Painevahteluista johtuen hiilidioksisipitoisuudet vaihtelevat. Mikäli pitoituus on ≥ 5 tilavuus% CO2, ei luonnollinen tuuletus enää riitä ja terveysriskit kasvavat voimakkaasti.
Lisätietoja

Virtausmittaus

Täydellinen valikoima erittäin korkealaatuisia vesimittareita ja tarvikkeita kunnille, teollisuudelle, laitoksille sekä yksityisille. Satoja erityyppisiä vedenmittaustuotteita.
KAIKON VESIMITTARIT JA TARVIKKEET                               

Täydellinen valikoima erittäin korkealaatuisia vesimittareita ja tarvikkeita kunnille, teollisuudelle, laitoksille sekä yksityisille.

Toimitusohjelmamme sisältää satoja erityyppisiä vedenmittaustuotteita.

Kaikki tuotteemme täyttävät euro-normien vaatimukset.
Lisätietoja

Voimalaitokset ja polttoarinat

Laadukkaat voima- ja lämpölaitosratkaisut.

Edustamme Suomessa voima- lämpölaitosratkaisuja toimittavaa Saksalaista Kablitz GmbH:ta. Toimituslaajuuteemme kuuluu mm. bioenergialla toimivat lämpölaitokset, bioenergialla toimivat lämmön ja voiman yhdistelmälaitokset (CHP) sekä pelkät mekaaniset polttoarinat
Kysy tarkemmin myös muita alueen tuotteitamme.

 • Lämpölaitokset
 • CHP-yhdistelmälaitokset
 • Mekaaniset polttoarinat
 • Ilman esilämmittimet
Lisätietoja

Vuodon etsintälaitteet

Kuuntelulaite vesivuotojen paikantamiseen. Laite soveltuu erinomaisesti vesiverkostojen mahdollisten vuotojen pikatestaukseen. 
Stethophon ®04 on kätevä kuuntelulaite vesivuotojen paikantamiseen. Laite soveltuu erinomaisesti vesiverkostojen mahdollisten vuotojen pikatestaukseen. Laitteella voidaan tarkistaa talojohtojen tiiviys, esim. vesimittarien luennan yhteydessä.

Paineilmaverkostoissakin saattaa esiintyä vuotoja, Stethophon 04 soveltuu sekä lämmitys että tavallisten putkistojen vuotojen paikantamiseen. Laitteella on helppo havaita viallisista laakereista aiheutuvat äänet.


 
Lisätietoja