Autoklaavit

pl.jpg
Terveydenhuollon autoklaavit
Pakattujen ja avointen välineiden sterilointiin verkostohöyryllä ja/tai omalla sähköisellä höyrynkehittimellä. Käyttövalmiiksi toimitettuna EN285 mukaisilla syöttöveden esikäsittelylaitteilla.

Automaattiset sterilointi- ja testausohjelmat, tyypillisesti lämpötiloissa 121 – 134 °C, kuten:
• pakatut instrumentit,  erillispakattuina tai kontainereissa
• kumiohjelma,
• optiikka-ohjelma
• avosterilointi, pikaohjelma
• akkuohjelma
• Prion-ohjelma
• Testiohjelmat:
- Bowie& Dick testi
- Vuoto- eli tiiviystesti

Pöytäautoklaavit
Sterilointiin pakatuille ja avoimille välineille, varustettuna pika-ohjelmilla.

Matalalämpösterilaattorit
Lämpöherkkien tuotteiden sterilointiin plasmateknologialla. Tuote tulossa keväällä v. 2017.

Laboratorioautoklaavit
Analyysivälineiden, tuotantovälineiden, koeputkien ja liuosten sterilointiin erilaisissa laboratorioissa kuten, apteekeissa, tutkimuslaboratorioissa ja lääkevalmistuksessa.

cGMP/FDA autoklaavit
Lääketeollisuudelle, mikrobiolobiologisille yksiköille sekä puhaustilaolosuhteisiin. Decontaminointiautoklaavit tartuntavaarallisten jätteiden käsittelyyn.cGMP/FDA autoklaavit.


 
Takaisin