Indikaattorit sterilointitehon tarkkailuun

indikaattorit.jpg
Palveluumme sisältyvät menetelmät, tarvikkeet ja laitteistot, joiden avulla voidaan varmistaa ja kontrolloida sterilaattoreiden mikrobien tuhoamiskyky. Tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman viljelypalvelun!

Bowie-Dick -testit on tarkoitettu esityhjiöllisen autoklaavin ilmanpoistokyvyn, laitteen tiiveyden ja osin höyryn laadun tarkastamiseen. Bowie-Dick testi tehdään ennen varsinaisia sterilointiajoja joka aamu, kun laitetta käytetään.

Kemiallisia indikaattoreita on omansa kutakin sterilointimenetelmää varten. Standardissa EN ISO 11140-1 kemialliset indikaattorit on jaettu kuuteen eri luokkaan, sen mukaan, kuinka moneen steriloitumiseen vaikuttavaan tekijään indikaattori reagoi.

Helix-testit on kehitetty vaikeimmin steriloituvien onteloisten tuotteiden sterilointiprosessin valvontaan - tämä testimetodi testaa kuinka hyvin steriloinnin väliaine pääsee ohuisiin, vaikeimmin steriloituviin onteloihin ja varmistaa siten sterilointiprosessin kyvyn steriloida onkaloita.
  • Heli-Check on kertakäyttöinen soveltuu kaiken kokoisille, B-luokan autoklaavin vaatimustason täyttäville autoklaaveille.
  • Monikäyttöinen HeliPac -testilaite soveltuu suurille, yli 60 litraisille höyrysterilaattoreille.
Biologiset indikaattorit jotka ovat tarkoitettu höyrysterilointiin, käytetään geobacillus (bacillus) stearothermophilus -itiöitä. Biologiset indikaattorit soveltuvat laitteen toimintakunnon tarkistamiseen 1-4 kertaa vuodessa, sekä aina huollon ja validoinnin yhteydessä. Mikäli autoklaaville ei tehdä Bowie-Dick -testiä, tulee biologisia indikaattoreita käyttää kuukausittain.
Steriloinnin jälkeen itiöämpullit viljellään ja näin tarkistetaan, ovatko itiöt tuhoutuneet steriloinnissa. Biologiset indikaattorimme soveltuvat useimpiin inkubaattoreihin.
Takaisin