top of page
KaikoLogo1000px.png

Medi

Tilaa KaikoMedi-uutiskirje ja pysy paremmin perillä terveydenhuollon puhtaudesta. Kerromme uutiskirjeessä hyvistä työmenetelmistä ja neuvomme varman puhtauden saavuttamisessa. Tiedotamme myös terveydenhuollon puhtauden laiteuutuuksista. 

KaikoMedi

Tärkeitä uutisia terveydenhuollolle

Anchor 1
KaikoLogo1000px.png

360

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)


Tämä on Kaiko Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.10.2018.Päivitetty 11.9.2023.
 

1. Rekisterinpitäjä
Kaiko Oy, Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki
www.kaiko.fi e-mail kaiko@kaiko.fi


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toimistosihteeri Sari Stenberg.

Sähköposti: sari.stenberg@kaiko.fi. Puhelin: 040 921 0241 tai 09 684 101 50.


3. Rekisterin nimi
Kaikon tuoteryhmäkohtainen asiakasrekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
-henkilön suostumus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätoksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähkopostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet.
Tietoja säilytetaan, kunnes rekisteriin liitetty henkilö lähettaa kirjallisen tietojen poisto ilmoituksen tiedoistaan.

 

6. Säännonmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. yrityksen www-sivuille lähetetyista liittymisilmoituksista, sähkopostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännonmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

GDPR
bottom of page