top of page

VESIHUOLTO / HAPPIMITTARIT

HAPPIMITTARIT - ESITTEET

Antti

Raita

Myyntipäällikkö

Vesihuolto ja tukkuliikkeet

GSM 040 595 6987

SUORA 09 6841 0132

etunimi.sukunimi@kaiko.fi

Happimittarit

Hapen puutetta ei pysty huomaamaan ihmisaisteilla ja sen vuoksi se voi johtaa tajuttomuuteen, joka saattaa johtaa jopa ihmisen elimistön vakavaan vaurioitumiseen ja sitä kautta jopa kuolemaan.

Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että happipitoisuutta seurataan erinäisten työvaiheiden aikana mm.

  • Suljetuissa tiloissa tai kuilutarkastuksissa,

  • säiliöissä tai asennuksissa, jotka puhdistetaan jalokaasuilla (esim. typpi) huollon tai korjauksen jälkeen,

  • avotulella suoritettavan valun tai lämmityksen aikana,

  • lähellä ilmanvaihtoaukkoja tai juotospillejä,

  • putkistokaasujen tyhjennyksissä,

  • nesteytettyjen kaasujen haihduttamisessa.

Kaasumittari Ex-tec ® GM 4 antaa mahdollisuuden kaasujen seurantaan.

Huom! Monessa tapauksessa pelkkä hapenmittaus ei takaa turvallisia työskentelyolosuhteita. Muita todettavia suureita ovat esim. metaani, hiilidioksidi, häkä ja erityisesti rikkivety joka voi olla terveydelle hyvinkin vaarallista jopa normaalissa ulkoilmassa. Näiden pitoisuuksien todentamiseen Kaikolta löytyy useamman kaasutyypin varoitus- ja mittalaitteita.

ESITTEET

bottom of page