top of page

Autoklaavin Bowie&Dick-testi

Päivitetty: 15. tammik. 2020

Vuonna 1963 Dr. Bowie ja Mr. J. Dick julkaiseman artikkelin mukaan autoklaavin fysikaaliset mittarit, kuten kammion paine- ja lämpömittari sekä piirturi, eivät osoita esityhjiön onnistumista. Puutteellinen esityhjiö jättää kammioon ja steriloitaviin tuotteisiin ilmaa joka estää tehokkaasti välineistön steriloitumisen.


Tutkimuksissa selvisi, että mahdollinen jäännösilma pusertuu pakkausten geometriseen keskipisteeseen, jolloin ilmaa sisältävä kohta ei päästä sinne sterilointihöyryä. Tähän ongelmaan mainitut herrat kehittivät testin, jonka nimeksi on muotoutunut Bowie&Dick -testi (B&D-testi).


B&D testi muodostaa kemiallisten indikaattoreiden ohella autoklaavin päivittäisen ja edullisen rutiinitestauksen. B&D aamuisin ja joka kuormassa kemialliset indikaattorit.

Bowie&Dick testin toiminta


Testillä osoitetaan ilman poistokyky ja höyryn tunkeutuminen testipakkaukseen.

Höyry ei pääse pakkaukseen jos siellä on ilmaa. Syitä ilman jäämiseen testipakkaukseen ovat tehoton esityhjiö, ilmavuoto esityhjiövaiheessa, tiivistymättömät kaasut (kuten ilmaa) höyryssä.


Bowie&Dick testin indikaattorit on määritelty standardissa SFS EN ISO 11140-3 ja SFS EN 867-4. Testi on luokan 2 indikaattori.


Testi soveltuu esityhjiöllisille autoklaaveille, joita ovat EN-285 suuret autoklaavit (kammio suurempi kuin 60 litraa) ja pienemmät B-luokan autoklaavit (EN-13660) sekä rajoituksin määrätyt S– luokan sterilaattorit.


Testin vaiheet


Autoklaaveissa on B&D testiohjelma. Standardissa on määritelty, että ohjelma käsittää esityhjiöpulssit, sterilointivaiheen, joko 134 °C/3,5 minuuttia tai 121 °C/15 minuuttia ja ei kuivausta tai lyhyen kuivauksen.


Sterilointivaiheen jälkeinen lopputyhjiö on lyhyt, kyseessä on enemmänkin evaluointivaihe ja paineen tasaus kuin kuivaus, nämä parametrit ovat standardin mukaiset, eikä niitä pidä muuttaa huollon tai validoinnin yhteydessä.


Miten ja milloin Bowie&Dick testi


Ennen laitteen käyttöä lämmitysajon jälkeen niinä päivinä, kun laitetta käytetään. Lämmitysajona voidaan käyttää esim. pikaohjelmaa S 134 °C.


Testipakkaus/testikortti asetetaan tyhjän kammion alatasolle lähelle ovea, joka on kammion kylmin paikka, ei kuitenkaan aivan poistosuodattimen päälle eikä oveen kiinni.

Ajetaan Bowie&Dick ohjelma tai jos sitä ei laitteessa ole, niin voidaan käyttää joko 134 °C tai 121 °C perusohjelmaa.


Bowie&Dick testiohjelman kulku on muutoin samanlainen kuin perusohjelmissakin, mutta loppukuivaus on lyhyt tai ei ollenkaan, koska kuivauksella ei ole testin kannalta merkitystä.


Syitä miksei ohjelma mene hyväksytysti läpi

  • Tehoton ilmanpoistovaihe, ilmanpoistokammion pohjasuodattimessa likaa, lauhdevedenerotin tukossa, tyhjiöpumpun säädöt eivät ole kunnossa.

  • Ilmavuoto ilmanpoistovaiheen aikana, ilmanpoistokammiossa on vuoto (oventiiviste).

  • Liukenemattomia kaasuja höyryssä, joka on yleensä ilmaa, höyrynkehittimen toimintahäiriö.

Jos testi ei mene hyväksyttävästi läpi on laite korjattava ja ajettava sen jälkeen ohjelma uudestaan.


Laitetta ei saa käyttää sterilointiin ennen kuin vika on korjattu.


Yleistä


Joissakin tilanteissa on tullut esille, ettei Bowie&Dick testiä tarvitsisi tehdä, jos käytetään Helix-testiä. Tämä on virheellinen tieto.


B ja S-luokan autoklaaveille Helix testi on eräkohtainen prosessi-indikaattori, jota käytetään kuormassa, jossa on onteloisia instrumentteja. Helix testillä pystytään osoittamaan, että ilma on poistunut myös onteloista sekä höyry päässyt tunkeutumaan tilalle.


On myös huomioitava yleisesti, ettei autoklaavin validointi poista laitteen käyttökunnon tai käytön aikaista valvonnan tarpeellisuutta indikaattorein.


Riittävän tarkkojen indikaattoreiden oikeanlainen käyttö kertoo käyttäjän vastuullisesta seurannasta laitteen toiminnan aikana ja käytön aikaisissa olosuhteissa.


Artikkelin kirjoittaja (01/2020):

Taina Kunnasluoto

Tuotespesialisti / indikaattorit ja pienlaitteet

Gsm. 040 486 3402

Comments


bottom of page