top of page

Biologinen indikaattori

Tämä uutiskirje päivitettiin 19.10.2022 ja se käsittelee aihetta, miten ja milloin biologisia indikaattoreita käytetään höyrysterilointilaitteiden toimintakunnon varmistamiseksi.

ISO 11138 mukainen indikaattori.


Milloin käytetään

1. Osoittamaan autoklaavin toimintakunto.

2. Osoittamaan S-luokan sterilointilaitteen toimintakunto.

3. Validoinnin yhteydessä.

4. Jos Bowie&Dick tai muun testin läpimenon kanssa on ongelmia.Testin rakenne

 • Korkki, jossa suodatin ja pieniä reikiä.

 • Ulkokuori muovia, jossa sininen 1- luokan indikaattoriraita.

 • Sisällä lasiampulli, jossa violetti elatusaine.

 • Muoviputkilon pohjalla valkoinenpaperi, johon on uutettu eläviä geobacillus stearothermophilusitiöitä.
Testityypit

 • 24 tunnin viljelyajalla → suuntaa antavan tuloksen näkee kymmenen tunnin kuluttua.

 • 10 tunnin viljelyajalla → suuntaa antavan tuloksen näkee kolmen tunnin kuluessa.

 • Eri sterilointimenetelmille on omat biologiset testinsä.

 • Höyrysterilointiin tarkoitetuissa testeissä on käytetty geobacillus stearothermophilus itiöitä.

Yleistä B-luokan autoklaavien toimintakunnon testauksesta


 • Autoklaaveille, joille tehdään käyttöaamuna Bowie&Dick testi, testausväli on 3 kertaa vuodessa. (päivitetty 19.10.)

 • Pöytäautoklaaveille, joille tehdään Bowie&Dick testi kerran viikossa, testausväli on 2 kuukauden välein. Huom! Nykyään myös pöytäautoklaaveille suositellaan tehtäväksi Bowie&Dick testi niinä aamuina, kun laitetta käytetään.


Pöytäautoklaavin testaus

1. Ota samasta erästä neljä ampullia ja numeroi juoksevasti 1, 2, 3 ja C.

2. Aseta joka hyllylle yksi ampulli ja jätä yksi ampulli steriloimatta kontrolliampulliksi (C).


Ylimmälle hyllylle lähelle ovea nro 1, alahyllylle lähelle takaseinää nro 2 ja keskihyllylle keskelle nro 3.


3. Merkitse testauslomakkeeseen ampullien sijoituspaikat ja mikä ohjelma on kyseessä.

4. Ampulli voidaan laittaa, joko pakkauksen sisälle tai erilliseen sterilointipussiin yksinään.

5. Suorita sterilointi → etiketin sininen raita muuttuu mustaksi => steriloitu.

6. Tee testaus kaikilla niillä ohjelmilla mitä yksikössä käytetään, joko kuorman kanssa tai ilman.


Yli 60 l kammioisen autoklaavin testaus

1. Hyllylle laitettavien ampullien määrä riippuu kammion koosta.

Mitä suurempi kammio, sitä useampi ampulli tulee laittaa hyllylle.

Esim. ylähylly takanurkat ja eteen keskelle.

Seuraava hylly takareuna keskelle ja etunurkat.

2. Noudata samoja ohjeita kuin pöytäautoklaavin testauksessa.


N-luokan autoklaavin toimintakunnon testaus


1. N-luokan autoklaaveissa ei ole tehokasta ilman poistoa, joten niitä ei voi testata

Bowie&Dick testillä tai kemiallisilla indikaattoreilla. Näiden toiminnan testaamiseen soveltuu.

ainoastaan biologinen testi samoin tehtynä kuin B-luokassa.

2. Testaus tehdään vähintään kuukauden välein → noudata laitteen valmistajan antamaa

testausväli suositusta.


S-luokan autoklaavin toimintakunnon testaus


1. S-luokan autoklaaveissa valmistaja antaa suosituksen mitä sillä voidaan steriloida.

N-luokan suosituksissa ainoastaan pakkaamattomia välineitä.

B-luokan suosituksissa lisäksi myös pakattuja.

2. Testaus tehdään sen mukaan mikä luokitus laitteelle on annettu.


DAC ja Statim pikasterilointilaitteiden testaus


1. Näiden laitteiden toimintakunnon seurantaan riittää kaksi ampullia, yksi laitteeseen ja

yksi kontrolliampulli.

2. Noudata testausvälissä valmistajan antamaa ohjetta.

3. Numeroinnin suhteen noudata samoja ohjeita kuin autoklaavien testaamisessa.


Ampullien viljely

 1. Viljely tapahtuu noin +56 C, joko inkubaattorissa tai lämpökaapissa.

 2. Riko kapselin sisällä oleva lasiampulli erillisellä puristimella. Joissakin inkubaattoreissa itse inkubaattori rikkoo lasiampullin, kun ampulli laitetaan siihen. Lasiampullia rikkoessasi vältä rikkomasta muovista ulkokuorta.

 3. Aseta steriloidut ampullit sekä kontrolliampulli inkubaattoriin. Viljele ampulleja valmistajan ohjeen mukainen aika.

 4. Violetti väri → tulos Ok, itiöt ovat kuolleet. Keltainen väri → epästeriili, itiöt kasvavat. Huom! Kontrolliampullin värin tulee olla keltainen. Tämä osoittaa sen, että ampullien itiöt ovat olleet elossa, kun ampullit on laitettu autoklaaviin.

 5. Jos jo steriloitujen ampullien värimuutos on keltainen, niin ryhdy välittömiin toimenpiteisiin. Laitteen vika on korjattava ja testi uusittava.

 6. Kirjaa tulokset.

 7. Käytetyt ja vanhentuneet ampullit voidaan heittää suoraan sekajätteeseen, mutta epästeriilit tulee steriloida autoklaavissa 121 °C/15 min.


HUOM! Viljelyn voi myös ulkoistaa käyttämällä viljelypalvelua.

Kaikolla on indikaattoriasiakkailleen maksuton viljelypalvelu.

Artikkelin kirjoittaja:

Taina Kunnasluoto

Tuotespesialisti / indikaattorit ja pienlaitteet

Gsm. 040 486 3402


Comments


bottom of page