top of page

Bowie&Dick ja Helix-testin käyttötarkoitus

Päivitetty: 31. lokak. 2023

Bowie&Dick ja Helix-testien käyttäjien taholta on tullut paljon kyselyjä, milloin ja mihin tarkoitukseen käytetään Bowie&Dick testiä ja milloin Helix-testiä.


On ollut havaittavissa, että Bowie&Dick testin sijaan on otettu käyttöön Helix-testi autoklaavin päivittäisen toimintakunnon testaamiseen (autoklaavin Bowie&Dick ohjelma).

Tämän uutiskirjeen tarkoitus on selvittää Bowie&Dick ja Helix-testien eri käyttötarkoitukset, ettei näitä kahta testiä sekoitettaisi.

Helix testin käyttötarkoitus


Helix testi varmistaa onteloisen instrumentin ilmanpoistokyvyn ja höyryn tunkeutuvuuden. Helix testillä todetaan, että ilma poistuu onteloisen kappaleen sisältä ja höyry pääsee tunkeutumaan tilalle.


Helix testi soveltuu ainoastaan onteloisten instrumenttien testaukseen, ei huokoisille kuormille.


Kuinka Helix testi toimii?

Kuvan Helix testi koostuu standardin ISO 11140-1 Class 2, EN 867-5 mukaisesta 1,5 m pitkästä kanavasta, jossa on päässä 2mm halkaisijaltaan oleva reikä.Huom! Kuvan testi on yksi esimerkki Helix testistä. Testejä on myös mm. putkilomaisia ja kotelomaisia.


Toisessa päässä on kapseli, johon kertakäyttöinen testiliuska sijoitetaan.

Autoklaavin täytyy pystyä imemään kaikki ilma 2 mm reiän kautta kapselin perältä asti pois ja höyryn tunkeutua tilalle.


Jos kammioon jää ilmaa, höyry työntää sitä 2 mm reiän kautta kapselin perälle. Ilma joutuu tavallaan umpikujaan ja höyry ei pääse tunkeutumaan kyseiseen kohtaan, näin ollen indikaattoriliuskaan jää muuttumaton kohta, ja tulos on hylätty.


Sama ilmiö tapahtuu onteloisen kappaleen kanssa, jonka molemmissa päissä on reikä.

Siinä höyry tunkeutuu molemmista päistä kappaleen sisälle ja työntää sylinterimäisesti ilmaa kappaleen keskelle, jolloin jää epästeriili kohta.


Jos tulos ei ole hyväksytty, kuorma on hylättävä epästeriilinä. Monesti huono tulos Helix-testissä tarkoittaa liian suurta kuormaa kammiossa. Siten se myös osaltaan ohjaa käyttäjää kuormaamaan oikealla tavalla kuorman, josta autoklaavi kykenee suoriutumaan hyväksytysti.


Helix testiä ei tule pakata sterilointipussiin tai pakkauksen sisälle, vaan se tulee laittaa sellaisenaan kuorman päälle (31.10.2023 päivitetty tieto).


Helix testi ei korvaa erillistä Bowie & Dick testiä. Molemmat tarvitaan erikseen.


Bowie&Dick testin käyttötarkoitus


B&D testillä todetaan huokoisen kuorman kuten tekstiilien ja instrumenttien ilmanpoistokyky sekä höyryn tunkeutuminen steriloitaviin tuotteisiin.


Ilman poistuminen tuotteista ja kammiosta on puutteellista, mikäli tyhjiö ei ole riittävän tehokas tai höyry ei ole kyllästettyä vesihöyryä. Pääasialliset syyt ovat tyhjiöpumpussa, kammion pohjasuodattimessa ja vuotavassa ovitiivisteessä, jotka kaikki vaikuttavat ilman huonoon poistumiseen.


B&D testin epäonnistumisen syynä voi olla myös huono höyryn laatu; höyryn joukossa on joko ilmaa (vertaa kuumailmakaappi), vettä (höyry on märkää) tai se on kuivaa (tulistettua).

B&D testiarkin väriaine on sterilointiin tarkoitettu ja auttaa hyvin havaitsemaan myös tiivistymättömien kaasujen läsnäolo. Testiarkin pinta-alan on oltava suuri, jotta siitä voidaan havaita mahdolliset poikkeamat, sen tulee simuloida 7 kg:n puuvillapakkausta.


Huokoisiin materiaaleihin kertyy pakkaustavasta riippumatta paljon ilmaa.

Kammioon mahdollisesti jäänyt ilma tunkeutuu pakkausten keskelle, eli steriloitumisen kannalta kriittisimpiin kohtiin. Tämä mahdollinen jäännösilma näkyy B&D testiarkissa. Keskelle jää muuttumaton epästeriili kohta. Mitä suurempi muuttumaton kohta on, sitä suurempi on jäljelle jäänyt ilman määrä.


Laitetta ei saa käyttää instrumenttien sterilointiin ennen kuin syy selvitetty.

Bowie&Dick testin indikaattorit on määritelty standardissa SFS EN ISO 11140-3 ja SFS EN 867-4. Testi on luokan 2 indikaattori. Testi soveltuu esityhjiöllisille autoklaaveille, joita ovat EN-285 suuret autoklaavit (kammio suurempi kuin 60 litraa) ja pienemmät B-luokan autoklaavit (EN-13660).


B&D testi ei selvitä tehokkaasti onteloisten tuotteiden ilmanpoisto– ja höyryn läpäisykykyä.
Artikkelin kirjoittaja (01/2020):

Taina Kunnasluoto

Tuotespesialisti / indikaattorit ja pienlaitteet

Gsm. 040 486 3402


Comments


bottom of page