top of page

Höyryautoklaavien luokittelu

Päivitetty: 15. tammik. 2020

Tässä uutiskirjeessä kerromme, kuinka pienet höyryautoklaavit luokitellaan (EN 13060, kammion koko alle 60 l) ja mitä niissä voidaan steriloida sekä kuinka niiden toimintakuntoa voidaan testata.


Höyryautoklaavit luokitellaan kolmeen eri luokkaan: N, S ja B.


N-luokan autoklaavit ovat tarkoitettu ainoastaan kiinteiden pakkaamattomien materiaalien sterilointiin, sillä niissä ei ole tehokasta tyhjiöjärjestelmää. Ilman tyhjiöjärjestelmää autoklaavi ei pysty imemään ilmaa huokoisista materiaaleista tai pakkauksista, joten höyry ei pääse vaikuttamaan tuotteisiin ja ne jäävät epästeriileiksi.


Kyseisten autoklaavien toimintakuntoa testataan biologisilla itiöampulleilla (esim. EZ Test).S-luokan autoklaaveille valmistaja antaa suosituksen mitä siinä voidaan steriloida.

Yleisimpiä S-luokan autoklaaveja ovat hammashuollossa DAC ja silmäklinikoiden Statim pika-autoklaavit. Näiden testaamiseen soveltuu kemialliset indikaattoriliuskat sekä biologiset itiöampullit (esim. EZ Test).


On huomioitava, että kemialliset indikaattoriliuskat ovat laminoituja jottei niistä irtoa paperikuituja tai indikaattoriväriä, etenkin irronneet paperikuidut kulkeutuvat laitteiden suodattimiin tukkimalla ne.


Laminoituja kemiallisia indikaattoreita ovat mm. CrossCheck ja SteamChart. Kemiallinen indikaattori tulee olla jokaisessa ajossa mukana.


B-luokan autoklaavit ovat ns. vakuumiautoklaaveja, joilla voidaan steriloida myös huokoisia, onteloisia ja pakattuja tuotteita.


Tehokkaan tyhjiöjärjestelmän avulla ilma saadaan pois huokoisista materiaaleista. Tyhjiöjärjestelmän avulla ilma poistuu myös onteloisista ja pieniä kanavia sisältävistä tuotteista sekä pakkausten sisältä.


Pakkauksia ovat esim. paperilaminaattipusseihin, sterilointikääreisiin tai kontainereihin pakatut tuotteet.


B-luokan autoklaaveissa steriloidaan monenlaisia tuotteita, niiden toimintakunnon testaukseen on kiinnitettävä huomiota, siten että se tehdään säännöllisesti.

  1. Vähintään kerran viikossa on tehtävä vuototestaus kylmälle laitteelle.

  2. Aamuisin on laitteelle tehtävä toimintakunnon testaus Bowie&Dick testillä, ennen varsinaisia sterilointiajoja.

  3. Jokaiseen sterilointiajoon on laitettava mukaan kemialliset indikaattorit varmistamaan sterilointiajon olosuhteiden onnistuminen (esim. 5 luokan SteamChart).

  4. Jos steriloidaan onteloisia tai pieniä kanavia sisältäviä tuotteita, kuormaan tulee laittaa mukaan myös Helix-testi, varmistamaan että laite pystyy imemään ilman myös näiden tuotteiden sisältä (aiheesta lisää Uutiskirje 1 2014 BowieDick ja Helix testi, käyttötarkoitus).

  5. Biologiset itiöampullit tulee ajaa jokaisessa käytössä olevassa ohjelmassa 2 kertaa vuodessa sekä aina huollon ja korjauksen yhteydessä.

Testitulokset ja dokumentit säilytetään 2 vuotta.


Artikkelin kirjoittaja (01/2020):

Taina Kunnasluoto

Tuotespesialisti / indikaattorit ja pienlaitteet

Gsm. 040 486 3402

Comments


bottom of page