top of page

Höyrysteriloinnin kemiallisten indikaattoreiden luokittelu

Päivitetty: 24. maalisk. 2020

Höyrysterilointiprosessin valvonnassa on tärkeää, että kaikki osa-alueet valvotaan kattavasti. Steriilin tuotteen aikaansaamiseksi ei riitä, että autoklaavin toimintakunto testataan rutiininomaisesti vuoto- ja tyhjiötestein (Bowie&Dick). Myös jokaista yksittäistä prosessia tulee valvoa erilaisin fysikaalisin ja kemiallisin indikaattorein.


Fysikaalisiin indikaattoreihin luetaan kuuluvaksi ulkoisten lämpötilan, painemittareiden sekä erilaisten tulostimien ja piirtureiden eräkohtainen seuranta.


Kemialliset indikaattorit ovat ns. sisäisiä indikaattoreita ja niillä valvotaan, että autoklaavin kammiossa sterilointiolosuhteet ovat oikeanlaiset steriilin tuotteen aikaan saamiseksi, niitä tulee käyttää jokaisessa kuormassa riippuen siitä mitä kuormassa steriloidaan.


Sterilointiprosessin eräkohtaiset olosuhteet voivat pienten asioiden vuoksi muuttua. Tällaisia ovat mm. hetkellisesti muuttuva höyrynlaatu vedessä olevien mahdollisten epäpuhtauksien vuoksi, venttiili menee hetkellisesti jumiin yms. Nämä eivät välttämättä näy piirtureissa ja tulostimissa, mutta sisäiset indikaattorit osoittavat, jos nämä häiriöt ovat mahdollisesti vaikuttaneet kyseiseen prosessiin.


Alla on kerrottu tiivistetysti kemiallisten indikaattoreiden käytöstä ja niiden luokituksesta.


Mitä suurempi luokitus, sitä vaativampi ja useampia osatekijöitä seuraava indikaattori on.

Kemiallisissa indikaattoriliuskoissa suositellaan tänä päivänä käytettävän 5. ja 6. luokan indikaattoreita, etenkin jos autoklaavi on validoitu.

Luokka 1: Sterilointipussin/-rullan tai indikaattoriteipin indikaattorit

 • Indikaattorit osoittavat ainoastaan sen, että tuote on ollut sterilointiprosessissa. Näin ollen indikaattorin värimuutos ei tarkoita sitä, että olosuhteet prosessissa olisivat olleet sterilointiprosessin onnistumisen kannalta oikeat ja että tuote olisi steriili.

 • Käytetään jokaisessa pakkauksessa.

Vaikuttava tekijä: lämpöLuokka 2: Helix-test

 • Tarkoitettu onteloisten instrumenttien sterilointikuorman olosuhteiden testaamiseen.

 • Osoittaa, että ilma poistuu onteloisten instrumenttien sisältä ja höyry pääsee tunkeutumaan tilalle.

 • Käytetään kun steriloidaan pelkästään onteloisia instrumentteja tai sekakuormia (sileät ja onteloiset instrumentit samassa kuormassa)

 • Kuormaan laitetaan lisäksi myös joko 4, 5 tai 6 luokan indikaattorit normaalisti.

 • Erityisen tärkeää on se, että jos pikasteriloidaan onteloisia instrumentteja (ei suositeltavaa, mutta joskus välttämätöntä) tulee prosessiin laittaa aina Helix testi.

Vaikuttavat tekijät: ilman poistuminen, kyllästetyn vesihöyryn tunkeutuminen tilalle ja sterilointilämpötila.


Luokka 2: Bowie&Dick testi

 • Testillä osoitetaan, että autoklaavi pystyy poistamaan kaiken ilman kammiosta ja höyry kulkeutuu ilman tilalle kaikkialle kammioon.

 • Jos kammioon jää ilmaa, niin höyry ei pääse tunkeutumaan kaikkialle kammioon.

 • Syitä ilman jäämiseen kammioon ovat mm. tehoton esityhjiö ilmavuoto esityhjiövaiheessa, tiivistymättömät kaasut (kuten ilmaa) höyryssä.

Vaikuttavat tekijät: ilman poistuminen, kyllästetyn vesihöyryn tunkeutuminen tilalle ja sterilointilämpötila.


Aiheesta lisää Uutiskirjeessä: Bowie&Dick testi
Luokka 4: Kuumailmaindikaattoriliuska

 • Tarkoitettu seuraamaan, että kuumailmasteriloinnissa yksittäisen prosessin olosuhteet ovat olleet oikeanlaiset.

 • Jokaiseen kuormaan laitetaan vähintään yksi indikaattori.

Vaikuttavat tekijät: lämpötila ja aikaLuokka 4: Kemiallinen höyryindikaattoriliuska

 • Tarkoitettu seuraamaan, että autoklaavin yksittäisessä sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat olosuhteet.

 • Jos autoklaavi on validoitu ja kuorma on mallikuorma, niin indikaattoria ei välttämättä tarvitse käyttää. Tosin on yksinkertaisempaa käyttää aina indikaattoria kuin miettiä, että onko kyseessä mallikuorma.

 • Jos kuorma poikkeaa mallikuormasta, niin silloin jokaiseen kääreeseen pakattuun koriin tai tarjottimeen sekä isompiin sterilointipusseihin laitetaan yksi indikaattori.

 • Jos kuormassa on paljon pieniin pusseihin pakattuja välineitä, silloin riittää, että jokaiselle hyllylle pakkausten sekaan laitetaan indikaattori. Indikaattori voi olla vaikkapa pakattu pieneen sterilointipussiin.

Vaikuttavat tekijät: sterilointilämpötila ja aika.

Luokka 5: Kemiallinen höyryindikaattoriliuska (Intergrating)

 • Tarkoitettu seuraamaan, että autoklaavin yksittäisessä sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat olosuhteet.

 • Liuskoja on myös sellaisia, joilla voi seurata, ettei sterilointiaika ole liian pitkä. Liian pitkä sterilointiaika aiheuttaa ajan mittaan metallissa ”väsymistä”, korroosiota ja siten lyhentää välineiden käyttöikää.

 • Jos autoklaavi on validoitu ja kuorma on mallikuorma, niin indikaattoria ei välttämättä tarvitse käyttää. Tosin on yksinkertaisempaa käyttää aina indikaattoria, kuin miettiä onko kyseessä mallikuorma.

 • Jos kuorma poikkeaa mallikuormasta, niin silloin jokaiseen kääreeseen pakattuun koriin tai tarjottimeen sekä isompiin sterilointipusseihin laitetaan yksi indikaattori.

 • Jos kuormassa on paljon pieniin pusseihin pakattuja välineitä, silloin riittää, että jokaiselle hyllylle pakkausten sekaan laitetaan indikaattori. Indikaattori voi olla vaikkapa pakattu pieneen sterilointipussiin.

Vaikuttavat tekijät: sterilointiläm­pötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn läsnäolo.


Luokka 6: Kemiallinen höyryindikaattoriliuska (Emulating)

 • Tarkoitettu seuraamaan, että autoklaavien sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat olosuhteet.

 • Luokan 6 indikaattori poikkeaa 5 luokan indikaattorista siinä, että indikaattoreita on myös yksilöity eri sterilointiajoille, mm. 4, 5 ja 7 min. Joten jos ohjelmassa on sterilointiaika 5 min., voidaan valita 5 min. sterilointiajan indikaattori.

 • Jos autoklaavi on validoitu ja kuorma on mallikuorma, niin indikaattoria ei välttämättä tarvitse käyttää. Tosin on yksinkertaisempaa käyttää aina indikaattoria kuin miettiä, että onko kyseessä mallikuorma.

 • Jos kuorma poikkeaa mallikuormasta, niin silloin jokaiseen kääreeseen pakattuun koriin tai tarjottimeen sekä isompiin sterilointipusseihin laitetaan yksi indikaattori. Jos kuormassa on paljon pieniin pusseihin pakattuja välineitä, silloin riittää, että jokaiselle hyllylle pakkausten sekaan laitetaan indikaattori. Indikaattori voi olla vaikkapa pakattu pieneen sterilointipussiin.

Vaikuttavat tekijät: sterilointiläm­pötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn läsnäolo/laatu.Artikkelin kirjoittaja (01/2020):

Taina Kunnasluoto

Tuotespesialisti / indikaattorit ja pienlaitteet

Gsm. 040 486 3402

Commentaires


bottom of page