top of page

INDIKAATTORIT STERILOINTITEHON TARKKAILUUN

BOWIE-DICK TESTIT -  KEMIALLISET INDIKAATTORIT - HELIX-TESTIT - BIOLOGISET INDIKAATTORIT - INDIKAATTORIT YLEISESITE - DOKUMENTOINTIKAAVAKKEET

Anniina

Raita

Tuotepäällikkö

Pesu- ja desinfektiolaitteet, pesuaineet

 
GSM  040 524 2334
SUORA 09 6841 0134

 etunimi.sukunimi@kaiko.fi

Indikaattorit sterilointitehon tarkkailuun
 

Palveluumme sisältyvät menetelmät, tarvikkeet ja laitteistot, joiden avulla voidaan varmistaa ja kontrolloida sterilaattoreiden mikrobien tuhoamiskyky. Tarjoamme asiakkaillemme maksuttoman viljelypalvelun!

Bowie-Dick -testit on tarkoitettu esityhjiöllisen autoklaavin ilmanpoistokyvyn, laitteen tiiveyden ja osin höyryn laadun tarkastamiseen. Bowie-Dick testi tehdään ennen varsinaisia sterilointiajoja joka aamu, kun laitetta käytetään.

Bowie-Dick testit

Kemiallisia indikaattoreita on omansa kutakin sterilointimenetelmää varten. Standardissa EN ISO 11140-1 kemialliset indikaattorit on jaettu kuuteen eri luokkaan, sen mukaan, kuinka moneen steriloitumiseen vaikuttavaan tekijään indikaattori reagoi.

Kemialliset indikaattorit

Helix-testit on kehitetty vaikeimmin steriloituvien onteloisten tuotteiden sterilointiprosessin valvontaan - tämä testimetodi testaa kuinka hyvin steriloinnin väliaine pääsee ohuisiin, vaikeimmin steriloituviin onteloihin ja varmistaa siten sterilointiprosessin kyvyn steriloida onkaloita.

  • Heli-Check on kertakäyttöinen soveltuu kaiken kokoisille, B-luokan autoklaavin vaatimustason täyttäville autoklaaveille.

  • Monikäyttöinen HeliPac -testilaite soveltuu suurille, yli 60 litraisille höyrysterilaattoreille.

Helix-testit

Biologiset indikaattorit Biologiset indikaattorit, jotka ovat tarkoitettu höyrysterilointiin, käytetään geobacillus (bacillus) stearothermophilus -itiöitä. Biologiset indikaattorit soveltuvat laitteen toimintakunnon tarkistamiseen 4 kertaa vuodessa, sekä aina huollon ja validoinnin yhteydessä. Autoklaaville tulee tehdä Bowie-Dick -testi aina niinä aamuina kun laitetta käytetään. Steriloinnin jälkeen itiöämpullit viljellään ja näin tarkistetaan, ovatko itiöt tuhoutuneet steriloinnissa. Biologiset indikaattorimme soveltuvat useimpiin inkubaattoreihin.

Biologiset indikaattorit

Indikaattorit yleisesite

Dokumentointikaavakkeet

BowieDick_testit

BOWIE-DICK TESTIT

KEMIALLISET INDIKAATTORIT

Kemialliset indikaattorit

HELIX-TESTIT

Helix_testit

BIOLOGISET INDIKAATTORIT

Biologiset Indkaattorit

INDIKAATTORIT YLEISESITE

Indikaattorit yleisesite

DOKUMENTOINTIKAAVAKKEET

Dokumentointikaavakkeet
bottom of page