top of page

VESIHUOLTO / KEMIKALOINTI

ANNOSTELUPUMPUT - KLOORIKAASULAITTEET - KUIVA-AINEEN SYÖTTÖLAITTEET -

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET - LIUOSSÄILIÖT

Antti

Raita

Myyntipäällikkö

Vesihuolto ja tukkuliikkeet

GSM 040 595 6987

SUORA 09 6841 0132

etunimi.sukunimi@kaiko.fi

Kemikalointi

Pääosaa kemikaloinnissa näyttelee annostelupumput, joiden avulla toteutetaan tarkkaa annostusta vaihtelevissa vastapaineissa. Annostuspumppujen digitaaliohjatut mittarit ovat luotettavia ja tarkkatoimintaisia.

Useiden pumppujen ohjausvalikot ovat suomenkielisiä ja helppokäytöisiä. Kaiko Oy:n kokonaisosaaminen annostelujärjestelmissä takaa tarkan ja onnistuneen annosteluprosessin.

ANNOSTELUPUMPUT
Kalvopumput
Tyyppi, tuottoalue, maksimipaine
DMI, 0,3 - 18 l/h, 16 bar
DDI 209, 0,04 - 20 l/h, 16 bar
DMX 221, 4 - 115 l/h, 10 bar
DMX 226, 40 - 2 * 800 l/h, 10 bar
DMX 227, 430 - 2 * 4000 l/h, 5 bar
     
Mäntäkalvopumput
Tyyppi, tuottoalue, maksimipaine
Series DMH 250, 2,2 - 2 * 1150 l/h, 25 bar
Series DMH 280, 1,3 - 2 * 220 l/h, 200 bar

KLOORIKAASULAITTEET:
(Alla kaasun annostelulaitteiden käytettävissä olevat kaasut sekä maksimiannostelu)

Alipaineannostelulaitteet
Tyyppi, aine, max. annostelu
VGB-103, Cl2, 2 kg/h
VGA-111; Cl2, NH3, SO2, CO2; 4 kg/h
VGA-117; Cl2, NH3, SO2, CO2; 10 kg/h
VGS-117; Cl2, NH3, SO2, CO2; 200 kg/h
     
Klooridioksidilaitos
Tyyppi, aine, annostelu
OCD-164, HCl/NaClO2 (laimea), 0,03 - 2 kg/h
OCC-164, HCl/NaClO2 (vahva), 0,15 - 10 kg/h
OCG-166, HCl/NaClO2 (laimea), 750 - 10 kg/h

Annostelupumput

Kloorauslaitteet

Kloorikaasulaitteet

Kuiva-aineen syöttölaitteet

Mittaus- ja säätölaitteet

Liuossäiliöt

ANNOSTELUPUMPUT

Annoselupumput

KLOORIKAASULAITTEET

Kloorikaaslaitteet

KLOORAUSLAITTEET

Kloorauslaitteet

KUIVA-AINEEN SYÖTTÖLAITTEET

Kuiva-aineen syöttölaitteet

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET

Mittaus- ja säätölaitteet

LIUOSSÄILIÖT

Liuossäiliöt
bottom of page